Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939. Tom 46, Szwadrony przyboczne 1919-1926

Historia

Informacje