Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz

E-książki

Informacje

Książka stanowi kompleksowe i przejrzyste omówienie wszystkich aspektów prawnych regulacji ochrony zdrowia psychicznego, dotyczących m.in.: - ochrony praw osoby chorej psychicznie, poszanowania jej godności oraz zapewnienia nale-żytej pomocy, - przyjęcia do szpitala psychiatrycznego lub...

Cena: 165,17
Dostępność: sprawdź w sklepie