Urojony bóg//

Publicystyka i esej polski

Informacje

To nie tylko polemika z książką znanego brytyjskiego uczonego i ateisty. To starcie dwóch odmiennych światopoglądów, filozofa i biologa, w sporze o system wartości, na gruncie współczesnych osiągnięć naukowych człowieka.

Cena: 26,77
Dostępność: dostępny do tygodnia