Skuteczne zarządzanie instytucją kultury

E-książki

Informacje

Przepisy statutowe mogą przewidywać, że w przypadku braku zastępcy dyrektora, jego czynności będzie wykonywał wyznaczony pracownik. Jednak aby było to możliwe, dyrektor musi sam, jeszcze przed wystąpieniem nieobecności, wyznaczyć pracownika i określić mu zakres obowiązków. W...

Cena: 38,97 49,17 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie