Kapitał relacyjny banku. Ocena banku w kontekście relacji z interesariuszami. Tom 3

E-książki

Informacje