Dokumenty życia społecznego Żydów polskich (1918-1939) w zbiorach Biblioteki Narodowej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje