Tragedia polska drugiej połowy XIX wieku - wzorce i odstępstwa

Nauki humanistyczne

Informacje

Praca ta jest pierwszym wieloaspektowym, scalającym, a więc monograficznym ujęciem problemu tragedii w świadomości estetycznej i w literaturze drugiej połowy XIX wieku, rozpatrywanym na bogatym materiale literackim w rozległych kontekstualnych powiązaniach. [.,.] Wartością rozprawy,...

Cena: 33,15
Dostępność: dostępny do tygodnia