Metodologia badań europejskich

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Dom spokojnej starości Łódź

Analizie poddano nowe tendencje w badaniach nad integracją europejską, a także korespondujące z nimi metody badawcze. Prezentowane Dom spokojnej starości Łódź prace skupiają się na kilku wymiarach badań europejskich: politykach europejskich, aksjologii i podmiotach europejskiej przestrzeni politycznej.Publikacja...

Cena: 30,03
Dostępność: dostępny od ręki