Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego

Ekonomia i finanse

Informacje

Nieodłącznym elementem warunkującym spójność prowadzonych działań w samorządach jest uwzględnienie w planowaniu finansowym i wieloletnich zamierzeniach inwestycyjnych - poza aspektem zarządzania płynnością budżetu - wizji zadłużenia. Takie ujecie pozwala na kompleksowe podejście...

Cena: 60,72
Dostępność: dostępny od ręki