Edukacja dla bezpieczeństwa GIM Podr. WSiP

Gimnazjum

Podręcznik przygotowuje gimnazjalistów do rozpoznawania i unikania niebezpiecznych sytuacji zarówno na co dzień, jak i w sytuacjach ekstremalnych, wywołanych np. klęskami żywiołowymi czy wypadkami komunikacyjnymi. Uczy udzielania pierwszej pomocy oraz zasad postępowania w razie...

Ewangelia wg św. Jana, Ustrój terroru: obóz koncentracyjny, Gazeta Wyborcza - Warszawa 185/2009, Gazeta Wyborcza - Szczecin 132/2012, Antoni Malczewski : obraz liryczny w pięciu ustępach, Gazeta Wyborcza - Rzeszów 53/2013, Cytadela. Nieśmiertelni, Wykłady z teorii wzrostu gospodarczego, Gazeta Wyborcza - Szczecin 217/2008, Fakt 80/2017, Lego Elves Jaskinia Smoka Ognia, Kolorowanka. Zwierzaczki cudaczki. Niedźwiadek, Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Tom 1, Matematyka Sprawdzian na 100% Testy szóstokl. NE, The One, Symbolika zwierząt cz. 1 (książka audio), Gazeta Wyborcza - Kielce 291/2012, Powracającej do kraju pannie A. M. pod obrazkiem chaty polskiej, Ligier JS27 #26 Phillipe Alliot, SENS 03/2011
Start